Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

22.02.2012/EN

FCI-Standard N° 86

 YORKSHIRE TERRIER

 ORIGIN: Great Britain.

 DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 10.11.2011

 UTILIZATION: Companion Dog.

 FCI-CLASSIFICATION:    Group   3   Terriers.

                                             Section 4   Toy Terriers.

                                             Without working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: The Yorkshire Terrier comes from the same locale as the Airedale Terrier and was first seen around the 1850s. The old Black and Tan Terrier is behind the Yorkshire Terrier, together with other breeds such as the Maltese and the Skye Terrier. The current name was accepted in 1870. The breed’s terrier-like qualities include the hunting instinct, be it for a toy in the house or a rodent in the garden.

GENERAL APPEARANCE: Long-coated, coat hanging quite straight and evenly down each side, a parting extending from nose to end of tail. Very compact and neat, carriage very upright conveying an important air. 

IMPORTANT PROPORTIONS: General outline conveying impression of vigorous and well proportioned body.

BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT: Alert, intelligent toy terrier.  Spirited with even disposition.

HEAD

CRANIAL REGION:

Skull: Rather small and flat, not too prominent or round.

FACIAL REGION:

Nose: Black.

Muzzle: Not too long.

Jaw/Teeth: Perfect, regular and complete scissor bite, i. e. upper teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the jaws.  Teeth well placed with even jaws.

Eyes: Medium, dark, sparkling, with sharp intelligent expression and placed to look directly forward.  Not prominent.  Edge of eyelids dark.

Ears: Small, V-shaped, carried erect, not too far apart, covered with short hair, colour very deep, rich tan.

NECK: Good reach.

BODY: Compact.

Back: Level.

Loin: Well sustained.

Chest: Moderate spring o ribs.

TAIL: Previously customarily docked.

Docked: Medium length with plenty of hair, darker blue in colour than rest of body, especially at end of tail.  Carried a little higher than level of back. 

Undocked: Plenty of hair, darker blue in colour than rest of body, especially at end of tail.  Carried a little higher than level of back.  As straight as possible.  Length to give a well balanced appearance.

LIMBS

FOREQUARTERS:

General appearance: Legs straight, well covered with hair of rich golden tan a few shades lighter at end than at roots, not extending higher on forelegs than elbows.

Shoulder: Well laid.

Forearm: Straight.

Forefeet: Round; nails black.

HINDQUARTERS:

General appearance: Legs quite straight when viewed from behind, moderate turn of stifle.  Well covered with hair of rich golden tan a few shades lighter at ends than at roots, not extending higher on hind legs than stifle.

Stifle (Knee): Moderate turn of stifle. 

Hind feet: Round; nails black.

GAIT / MOVEMENT: Free with drive ; straight action front and behind, retaining level topline.

COAT

Hair: On body moderately long, perfectly straight (not wavy), glossy; fine silky texture, not woolly, must never impede movement.  Fall on head long, rich golden tan, deeper in colour at sides of head, about ear roots and on muzzle where it should be very long.  Tan on head not to extend on to neck, nor must any sooty or dark hair intermingle with any of tan.

Colour: Dark steel blue (not silver blue), extending from occiput to root of tail, never mingled with fawn, bronze or dark hairs.  Hair on chest rich, bright tan.  All tan hair darker at the roots than in middle, shading to still lighter at tips.

WEIGHT:

Weight:      Up to 3,2 kgs.

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

DISQUALIFYING FAULTS

- Aggressive or overly shy dogs

- Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified:

 N.B.: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

 The latest correction is in bold characters.

 

ŠTANDARD PLEMENA YORKSHIRE TERRIER - 22. 2. 2012/EN

FCI-Standard N° 86

Krajina pôvodu: Veľká Británia

Dátum publikovania oficiálneho platného štandardu: 10. 11. 2011

Využitie: Spoločenský pes

Klasifikácia FCI: skupina 3 teriéry, sekcia 4 Toy Terrier, bez skúšky z výkonu

Krátky prehľad histórie: Yorkshire Terrier pochádza z rovnakej lokality ako Airedale teriér a bol prvýkrát videný okolo r. 1850. Starý Black and Tan Terrier je predchodcom Yorkshire terriera spoločne s ďalšími plemenami, ako maltézsky psík a Skye Terrier. Súčasný názov bol prijatý v roku 1870. Toto plemeno je terrier s poľovníckym inštinktom, ktorý sa prejavuje u neho pri hrách s obľúbenými hračkami alebo na hlodavcoch v záhrade.


Celkový vzhľad: dlhosrstý, srsť visí hladko a rovnomerne po obidvoch stranách tela, cestička v srsti vedie od ňucháča po koniec chvosta. Veľmi kompaktný a elegantný,  so vzpriameným držaním tela, vyžaruje fluidum dôležitosti.


Dôležité proporcie: Podľa obrysov ide o pevného psa s dobrými proporciami.
 

Správanie a temperamet: Ostražitý, inteligentný toy teriér. Odvážny, živý s vyrovnanou povahou.

 

HLAVA

Temeno

Lebka: menšia, plochá, lebka nemá byť nápadná alebo guľatá.

Tvárová časť

Ňucháč: čierny.

Papuľa: nemá byť príliš dlhá.

Čeľuste, chrup: dokonalý, pravidelný a úplný nožnicový zhryz, horná rada rezákov bez medzery presahuje cez spodnú a zuby sú kolmé na čeľusť. Zuby sú pravidelne rozmiestnené v čeľusti.

Oči: stredne veľké, tmavé, lesklé, s pozorným inteligentným výrazom a  uložené tak, aby pozerali priamo vpred. Nevystupujú. Okraje očných viečok sú tmavé.

Uši: malé,v tvare písmena „V“, vzpriamené, nie príliš ďaleko od seba, pokryté krátkou srsťou, ktorá je sýto trieslovej farby.

 
KRK:  primerane dlhý

Trup: kompaktný

Chrbát: rovný

Bedrá: dobre osvalené

Hrudník: primerane klenuté rebrá


CHVOST: v minulosti obvykle kupírovaný

Kupírovaný: strednej dĺžky,  bohato osrstený, tmavšej modrej farby ako inde na tele, zvlášť na konci chvosta. Chvost je nesený mierne nad úrovňou chrbta.

Nekupírovaný: bohato osrstený,  tmavšej modrej farby ako inde na tele, zvlášť na konci chvosta. Chvost je nesený mierne nad úrovňou chrbta, tak rovný, ako je len možné. Pokiaľ možno čo najrovnejší s takou  dĺžkou, aby bola vyváženého vzhľadu.

 

KONČATINY

Predné končatiny

Celkový vzhľad: predné končatiny sú rovné, dobre pokryté srsťou sýtej trieslovej farby, konce chlpov sú o niekoľko odtieňov svetlejšie ako pri korienkoch. Trieslová farba nesmie siahať nad lakte.

Plecia: dobre umiestnené.

Predlaktie: rovné

Predné labky: okrúhle, pazúriky čierne.

 

Zadné končatiny

Celkový vzhľad: pri pohľade zozadu sú končatiny úplne rovné, mierne zauhlené kolená. Dobre pokryté sýtotrieslovou srsťou, konce chlpov sú trochu svetlejšie ako pri korienkoch. Trieslová farba nesmie siahať vyššie ako po kolená.

Kolená: miernene zauhlené
Labky: okrúhle, čierne pazúriky.

Pohyb: voľný, s dobrým záberom predných a zadných končatín priamo vpred, chrbát zostáva rovný.

 

SRSŤ

Na tele stredne dlhá, úplne rovná  nie zvlnená, lesklá;  jemnej hodvábnej štruktúry, nie vlnitá, srsť nesmie nikdy brániť pohybu. Previsnutá srsť na hlave a papuli je dlhá, sýtej zlatotrieslovej farby, farba je intenzívnejšia na bokoch hlavy, pri nasadení uší a na papuli, kde má byť mimoriadne dlhá. Trieslová farba na hlave nesmie prechádzať na krk, nesmie byť premiešaná s tmavšími chlpmi alebo byť zadymená.

Farba srsti: tmavá oceľovo modrá (nie striebristo sivá), od výbežku medzitemennej kosti ku chvostu, nesmie byť premiešaná s plavými, bronzovými alebo tmavými chlpmi. Srsť na hrudi je bohatá,  svetlotrieslová. Všetky trieslovo sfarbené chlpy sú pri korienkoch tmavšie ako uprostred a najsvetlejšie sú na koncoch.

 

HMOTNOSŤ: do 3,2 kg.

 

Chyby: každá odchýlka od  uvedených bodov by mala byť považovaná za chybu,

ktorej váha hodnotenia, s ktorou je chyba posudzovaná, by mala byť  v priamom pomere k stupňu odchýlky a jej vplyvu na zdravotný stav a pohodu psa.

 

Vylučujúce chyby:

- Agresívna alebo prehnane plachá povaha psov
- Psy, ktorí majú jednoznačné telesné abnormality alebo poruchy v správaní, musia byť vylúčené z posudzovania

 

 Poznámka: Psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

 V prípade nejasností platí znenie anglického originálu.


 
 

 

TOPlist